Byte av värmekulvert Brf Slätten i Tullinge.  Beställare HSB Södertörn

Grop för trekammarbrunn

Fördelningsbrunn samt markbädd

Installation av 3 kbm trekammarbrunn.

En koncentrerad grävmaskinist

 

http://tbsab.se/film.mpg