Arbeten vi utför är tex.

* Rotarbeten

* Grunder och markarbete för tillbyggnad och nyproduktion

* Dränering och isolering av grunder

* Vatten och avloppssystem

* Kulvert och kabelschakter

* Tomtplaneringar

* Iordningställande av ytor för asfaltering

* Snöröjning, idag sköter vi snöröjning åt ett antal Brf och industrier i Tullinge

* Stensättning, plattor och stödmurar

Till vår hjälp har vi egna maskiner såsom grävmaskiner, hjullastare, dumper och lastbil med kran och gripskopa.

Vi har samtliga försäkringar

Kontakt:

Mobiltelefon 070-631 84 26

E-mail: Bosse@tbsab.se

Vi är på gång...